Vítejte na stránkách Mysliveckého kroužku „Sikáči“. Jelen sika je v našem okolí oblíbeným a též nejpočetnějším druhem spárkaté zvěře, proto jsme po něm pojmenovali i náš kroužek. V roce 2011 jsme se po delší době pokusili obnovit dlouholetou tradici  „Mysliváku“ vedeného Ing. Ludvíkem a členy MS Pernarec. Dnes už můžeme říci, že díky podpoře ze strany rodičů, ZŠ i MŠ Pernarec a také díky dětem, které o kroužek projevily zájem, se nám pokus vydařil. Myslivecký kroužek a děti vede členka MS Pernarec Ing. Lucie Chumová. Od školního roku 2016/2017 se na chodu kroužku podílí a přispívá i myslivecký spolek Křelovice a s dětmi pracuje jeho členka Marie Hebíková. Něco málo o nás. Scházíme se pravidelně jednou týdně po vyučování. Většinou vyrážíme ven – tedy do lesa. Protože do lesa to u nás není, co by kamenem dohodil, cestou se trochu zapotíme. Cestu si občas krátíme stopovačkou nebo jinou zábavou, samozřejmě s mysliveckou tematikou. V lese následuje praktická činnost. Stavíme a udržujeme myslivecká zařízení, vysazujeme stromy a pečujeme o ně, odléváme stopy, trénujeme střelbu i rozdělávání ohně a nechybí ani poznávačka nebo osobní seznámení se s některým druhem naší zvěře. Na závěr si zahrajeme nějakou klasickou společenskou hru, již tradičně trochu myslivecky upravenou, a pospícháme zpátky domů. Když je venku tak, že by ani psa nevyhnal, rádi využijeme zázemí naší školy. Kromě příjemného teplíčka máme k dispozici i počítače a interaktivní tabuli, které využíváme zejména k online poznávačkám a teoretické přípravě na tradiční mysliveckou soutěž „ Zlatá srnčí trofej“, které se již pravidelně účastníme.