2023-10-18-Berličky a dravci

Na loukách a vojtěškách skončily poslední seče a tak jsme pomohli zemědělcům vyrobit berličky. Dravci z nich tak v zimním období lépe loví přemnožené hraboše. A komu tedy chutnají právě chlupaté myšky? To jsme si pověděli na dnešním kroužku. Děti měly možnost si také poměřit rozpětí křídel jednotlivých dravců se svými vlastními pažemi. Zahráli jsme si na lov kořisti a vyrobily a umístily několik berliček.