2024-04-03-Sázení doubků a škody zvěří

Protože i zvěř dokáže nadělat mnoho škod na lesních i polních porostech, je nutné tyto škody napravit např. novým osázením mladých stromků. Malé doubky si děti vyzkoušely zasadit na našem oblíbeném mítě a všechny si svůj doubek i pojmenovaly. Pověděli jsme si o všech škodách, se kterými se můžeme setkat - okusování, otloukání, loupání na lesních porostech, buchtování - rýpání, zálehy, okousané obilí na polních plodinách.

Foto ZDE: www.rajce.idnes.cz/sikaci/album/2024-0403-sazeni-doubku-a-skody-zveri