Mladý Adept Myslivosti

Mladý Adept Myslivosti - to je název nové zajímavé hry pro děti, do které chceme naše dětičky zapojit. Počínaje zářím 2018 začaly postupně v Myslivosti a Malé Myslivosti vycházet metodické materiály, texty a úkoly, které můžeme my, vedoucí, i dětičky, využít. Nicméně s dětmi pracujeme podobně už v současné době a tak je budeme hodnotit podle práce odvedené na "mysliváku". 
V prvním, bronzovém zápisníku, mají děti sedm předmětů, v každém potřebují získat jednu známku za teoretický a jednu známku za praktický úkol, celkem tedy na bronzovém stupni musí získat 14 známek. Každý rok v červnu, s koncem školního roku, pak zašleme vyplněné zápisníky odpovědným pracovníkům a ti v odpovídajícím počtu zašlou bronzové odznaky a na další rok příslušný počet stříbrných zápisníků a kontrolních známek. Celá akce poběží takovýmto výměnným systémem další „stříbrný“ rok a následně „zlatý“ rok, na úplný závěr dostanou „úspěšní sběratelé známek“ finální hodnotný Zlatý odznak Mladého Adepta Myslivosti. 
Jak vše bude probíhat? Dětičky dostanou od nás v pondělí Zápisníky Mladého Adepta Myslivosti a první, účastnický odznáček. Zápisníky vám, rodičům, pošleme domů a poprosíme o jejich vyplnění (jméno, příjmení, atd.) a seznámení se. Zápisníky nám pak další kroužek vrátíte zpět, necháme si je u sebe a vždy dětem potvrdíme splněný úkol samolepkou. 
Když jsme žádaly o zaslání materiálů pro tuto hru, požádaly jsme redakci Myslivost o zaslání Malých myslivostí v počtu dětí, které náš kroužek navštěvují. Druhý den se ozvala ochotně paní, že časopisy posílá a bude nám je zasílat pravidelně, jak budou vycházet. Tyto Malé myslivosti dětem věnujeme a mohou si plnit úkoly, luštit myslivecké křížovky, číst zajímavé příběhy. A rodiče - vy se můžete zapojit do práce s dětmi vyráběním draků, budek a dalších zajímavých věciček. Maruška Lucka