Zlatá srnčí trofej 2016

 

Č e s k o m o r a v s k á   m y s l i v e c k á   j e d n o t a,   z . s .

oblastní myslivecký spolek Plzeň

 

pořádá

 

46. ročník

soutěže „Zlatá srnčí trofej“

 

Vážení přátelé, v letošním roce OMR rozhodla uspořádat oblastní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej

ve spolupráci s OMS Rokycany v areálu fotbalového hřiště v Radkovicích u Přeštic v sobotu 28. května 2016.

 

Program :

8.30 hodin         - sraz -  Radkovice, hřiště

8.30-9.00 hodin - prezence dětí

09.15 hodin       - zahájení soutěže

                    teorie - test, všeobecné znalosti

                    praktická část - poznávání rostlin, živočichů, střelba ze vzduchovky

12.00-14.00 hodin - vyhodnocování soutěže, oběd pro účastníky, doprovodný program

cca 15.00  hodin - vyhlášení výsledků soutěže

 

Doprovodný  program :

- ukázka techniky profesionálních hasičů Přeštice

- malý turnaj v kopané

 

Předpokládaná účast 70 dětí. Program soutěže doprovází lovecká a myslivecká hudba v podání souboru Přátelé z Rokycan, trubači z Kozojed.

 

rozdělení do skupin A      3. - 5. třída

                                 B      6. - 9. třída

                                 MINI   1. - 2. třída , případně MŠ

- skupina nejmenších pracuje společně pod dohledem 

 

Tímto programem se nám jistě podaří připravit zúčastněným dětem hezký a poučný den.

 

Žádáme Vás o  nahlášení počtu soutěžících dětí do 30. dubna 2016 na sekretariát OMS Plzeň.

 

4. dubna 2016                                                                za  KVK OMS Plzeň

Jednatelka   Marcela Košařová                                                  Stanislav Kasl                                                                      

                                                                                                   Petra Pechholdová

 

                                                                                                       

                                                               

Zasláno:

- kroužky dětí, OMS Rokycany

- ČMMJ Praha