ZST 2017

Okresní myslivecké spolky

ČMMJ z.s., Rokycany a Plzeň

ve spolupráci s

Českým svazem ochránců přírody v Rokycanech

           

 

si Vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na

 

Zlatou srnčí trofej

 

 

Soutěž mysliveckých znalostí

je pořádaná pro soutěžící z Rokycan i Plzně a uskuteční se

 

v sobotu 27. května 2017 od 9.00 hodin

u příležitosti 40. Výročí založení Mysliveckého spolku Kamýky Mešno v KD Raková

 

 

Program :

  1. Zahájení, přivítání soutěžících, seznámení s pravidly soutěže
  2. Vlastní soutěž / test, naučná stezka, střelba ze vzduchovky /
  3. Oběd
  4. Doprovodný program
  5. Vyhodnocení soutěže, předání cen
  6. Závěr, poděkování účastníkům i organizátorům